เว็บสล็อต แบบสำรวจสำหรับนักการศึกษา SDP: โครงการ GloKnoCo

เว็บสล็อต แบบสำรวจสำหรับนักการศึกษา SDP: โครงการ GloKnoCo

กำลังดำเนินการสำรวจเพื่อทำความเข้าใจแนวเว็บสล็อตทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสอนกีฬา การพัฒนา และสันติภาพในมหาวิทยาลัย – เข้าร่วมเลย!Global Sport for Development Knowledge Collaborative ( GloKnoCo ) ในโครงการที่มุ่งส่งเสริมนวัตกรรมในด้านการศึกษากีฬาและการศึกษาการพัฒนา ส่งเสริมแนวทางการมีส่วนร่วมในการอธิบายว่ากีฬาและกิจกรรมทางกายภาพสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมต่อไปและสำหรับ

การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างไร

นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมมากมายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้ว ส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มของเรายังเน้นไปที่การพัฒนากรอบอ้างอิงทั่วไปเพื่อเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่และการส่งมอบกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพตามที่กำหนดไว้ในวงกว้างด้วยเหตุนี้ เราจึงขอเชิญคุณเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นที่พยายามทำความเข้าใจและเน้นย้ำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสอนกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพในมหาวิทยาลัย แบบสำรวจกำลังมองหาเนื้อหาของโมดูลที่เน้นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ ตลอดจนโมดูลที่มีเนื้อหาเฉพาะเกี่ยวกับกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ

แบบสำรวจจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ – เปิดจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021

เราต้องการให้แบบสำรวจนี้เข้าถึงได้มากที่สุด ดังนั้นโปรดแชร์กับเครือข่ายและเพื่อนร่วมงานทั้งหมดของคุณ ทั้งในมหาวิทยาลัยและทั่วทั้งองค์กร SDP ที่อาจเกี่ยวข้องกับการสอนกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพผู้ร่วมอภิปรายอภิปรายเกี่ยวกับรากฐานของ SDP ในเอเชียใต้ การพัฒนาและการมีส่วนสนับสนุนในการส่งเสริมสันติภาพ การเสริมอำนาจของผู้หญิง และการสร้างชุมชน พวกเขาเน้นย้ำว่ากีฬามีส่วนช่วยให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือทางสังคมได้อย่างไร และเอเชียใต้ประสบความสำเร็จในระดับใดในการยอมรับเป้าหมายดังกล่าว 

โดยเน้นที่หัวข้อเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ผู้ร่วมอภิปรายกล่าวถึงงานที่ทำไปแล้วและงานที่รออยู่ข้างหน้าAnoosh Ahmed ให้ความเห็นว่า “การให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันทางเพศจะทำให้เกิดความเป็นธรรม โอกาสที่เท่าเทียมกัน และเสรีภาพ ซึ่งทั้งสองเพศสามารถบรรลุคุณค่าทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน”Romee Giri ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ผู้หญิงในวงการกีฬากำลังเผชิญกับความท้าทายทางสังคมและองค์กร “ความท้าทายแรกที่ผู้หญิงควรเรียนรู้ที่จะเอาชนะคือความท้าทายส่วนบุคคล เช่น พฤติกรรมการจำกัดตัวเอง

 การสนับสนุนการทำงานด้วยตนเอง และการพูดกับเสียง

Gobinath Sivarajah กล่าวว่าภูมิภาคนี้ต้องมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแนวความคิดทางวัฒนธรรมและทำงานเพื่อให้มีโอกาสมากขึ้นสำหรับผู้หญิงที่จะมีส่วนร่วมกับกีฬา เขายังตั้งข้อสังเกตว่า “ผู้นำทางการเมืองควรเข้าใจพลังของกีฬาและใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมที่สงบสุขระหว่างประเทศและภายในชุมชน” เขาเน้นว่าแต่ละประเทศต้องสร้างแบบจำลองที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นของตนเองสำหรับโปรแกรม SDP โดยพิจารณาจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทเฉพาะของแต่ละประเทศ

Umair Asif สรุปว่า “กีฬาเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งรวมถึงเยาวชนที่มีความเสี่ยงสูงที่โดดเดี่ยวในสังคม และสร้างชุมชนที่เปราะบาง” ในบริบทที่มีความผันผวนสูง กีฬาจะต้องถูกควบคุมเพื่อความสามารถในการเปลี่ยนแปลงริเริ่มของเรายังเน้นไปที่การพัฒนากรอบอ้างอิงทั่วไปเพื่อเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่และการส่งมอบกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพตามที่กำหนดไว้ในวงกว้างด้วยเหตุนี้ เราจึงขอเชิญคุณเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นที่พยายามทำความเข้าใจและเน้นย้ำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสอนกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพในมหาวิทยาลัย แบบสำรวจกำลังมองหาเนื้อหาของโมดูลที่เน้นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพเว็บสล็อต